Res Rhetorica

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR.

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum, ICI Journal Master List, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej


No 4 (2016): Retoryka cyfrowa

redaktorki: Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska

Spis treści

Temat numeru

Petra Aczél
Katarzyna Sobczak
PDF
Michela Giordano
Magdalena Pietruszka

Varia

Agnieszka Budzyńska

#media

Retoryczny wymiar memów politycznych
Daria Porycka
PDF

Recenzje

Caroline Tagg, Exploring Digital Communication: Language in Action. London/New York: Routledge, 2015
Katarzyna Molek-Kozakowska
PDF

Sprawozdania

Otwarte seminarium – nowa inicjatywa PTR
Agnieszka Kampka
PDF